Referencer

Vi har gennem flere år opbygget en ekspertise og erfaring inden for projektering og rådgivning.

Nedenstående viser nogle af de projekter som vi gennem årene har været med til.

fsb

På flere ejendomme hos FSB-bolig - både små og store – er der udført tilstandsvurderinger, vedligeholdelsesbudgetter og tilhørende bygningsdelsoversigter, anvendelsesbudgetter samt henlæggelsesbudgetter.
Derudover er der udarbejdet flere løsningsforslag til bl.a. betonreparationer, bæreevneundersøgelser til særlige indsatsområder o.s.v.

DR

Tilstandsvurdering, mængdeberegning til drift og vedligeholdelse.
Statiske beregninger og statiske undersøgelser.

Qpark Koordinering af flere byggeprocesser hos Qpark.
Ført tilsyn med byggepladserne under udførelsen samt kvalitetssikring af det udførte arbejde,
Afholdelse af byggemøder samt opfølgning og afleveringsforretninger.
goldschmidt Statiske beregninger samt konstruktionstegninger til nedrivning af bærende konstruktioner. Istandsættelse af ejendomme og fungeret som byggeandragende.
kbh
Statiske beregninger på forskellige bygningsdele og tilhørende konstruktionstegninger, såsom
forstærkninger af eksisterende konstruktioner og branddimensioneringer mm.
dexia Statiske beregninger samt konstruktionstegninger til nedrivning af bærende konstruktioner
fiu Statiske beregninger, tegninger samt bæreevneundersøgelser til eksisterende konstruktioner for Frederiksberg Hallerne.